Adunarea Generala Ordinara PSC 2018

In data de 19.04.2018 a avut loc Adunarea Generala Ordinara PSC, organizata la sediul TIAB  din Bucuresti, str.Pictor Arthur Verona nr.17 , sect.1.

La intalnire au participat membri PSC .

 

Sedinta a fost prezidata si declarata deschisa la ora 12.15 de catre Domnul Presedinte al PSC, Liviu Iulian Simion. Cvorumul nu a fost intrunit conform statutului si sedinta a fost declarata inchisa.

Conform statutului, ea a fost reluata imediat dupa inchidere si a fost declarata statutara iar pentru intocmirea  procesului verbal a fost propusa doamna Madalina Pena.

Domnul Presedinte Liviu Iulian Simion a prezentat ordinea de zi a adunarii, care a fost urmatoarea:

  1. Prezentarea si aprobarea Raportului de activitate al Patronatului Societatilor din Constructii.
  2. Analiza si aprobarea situatiilor financiare anuale (pot fi consultate la sediul PSC din Str.Alexandrina nr.20-22, sect.1) :
  1. Raportul de gestiune pentru exercitiul financiar 2017, prezentat de administratorul PSC – Dl. Liviu Iulian Simion
  2. Situatia financiara pentru exercitiul financiar 01.01.2017 – 31.12.2017 si descarcarea de gestiune a administratorului;
  1. Raportul cenzorului.
  2. Stabilirea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2018.
  3. Diverse.

Procesul verbal integral al Adunarii Generale Ordinare PSC il puteti vedea aici:P V PSC AGO 19 04 2018

Leave a Reply

  • (will not be published)