Topic: Uncategorized

Conferinta Regionala Cluj-Napoca 22 februarie 2018

Conferinta Regionala Cluj Napoca22 februarie 18
Patronatul Societatilor din Constructii – PSC 
in parteneriat cu Primaria Cluj Napoca, Casa Sociala a Constructorilor – CSC, Federatia Generala a Sindicatelor Familia – FGS ,,Familia” si Uniunea Generala a Industriasilor din Romania  –  UGIR, a organizat la Cluj-Napoca,

Conferinta Regionala cu titlul  ,, Constructorii azi: solutii si actiuni colective”.

teme:

Protectia sociala pe timp de iarna.

Pregatirea profesionala a personalului.

Servicii speciale de asigurari pentru firmele de constructii.

Abordarea patronala a cerintelor constructorilor.

Evenimentul s-a adresat firmelor de constructii din judetul Cluj si judetele limitrofe . De asemenea, am avut ca invitati autoritatile publice locale implicate in domeniu.

Detalii referitoare la eveniment puteti gasi aici:  Conferinta Cluj Agenda zilei

foto1

 

 

foto2foto3


Adresa FPSC catre ANAP referitoare la impactul modificarilor codului fiscal – contracte in derulare

FEDERATIA PATRONATELOR SOCIETATILOR DIN CONSTRUCTII
Str. Alexandrina nr.20- 22, sector 1, Bucuresti
Nr. înregistrare: 310/ 12.01.2018
Către:
Agenția Națională pentru Achiziții Publice
Domnului Președinte Bogdan Pușcaș

Referitor la: propuneri pentru elaborarea unei Instrucțiuni privind modul de ajustarea a prețului contractului ca urmare a intrării în vigoare a OUG 79/2017
Stimate Domnule Președinte Bogdan Pușcaș,
Urmare a răspunsului ANAP nr 20095/18.12.2017 la adresa nr 286/13.11.2017 formulată de Federația Patronatelor Societăților din Construcții (FPSC) în legătură cu necesitatea emiterii unei Instrucțiuni pentru aplicarea corectă a prevederilor legale ca urmare a intrării în vigoare a OUG 79/8.11.2017 pentru modificarea și completarea Legii 227/2015 privind Codul Fiscal, vă rugăm să aveți în vedere următoarele:
1. În răspunsul Dvs faceți trimitere la Consilierea metodologică din Biblioteca de spețe, specificând că pentru ajustarea prețului ”se vor avea în vedere prevederile Instrucțiunii ANAP nr 3/2017”, respectiv Nota nr 3 de la art 2 al acestei Instrucțiuni, modificările contractuale ce se impun fiind tratate ca ”modificări nesubstanțiale”. Pe de altă parte, Nota nr 3 de la art 2 este aplicabilă situației menționate la art 28 alin (5) din Normele metodologice aprobate prin HG 395/2016, care permite ajustarea prețului numai dacă această posbilitate a fost precizată în documentația de atribuire: ”Art 28 (5)În condiţiile art. 221 din Lege, posibilitatea de ajustare a preţului, precizată atât în documentaţia de atribuire, cât şi în contractul care urmează să fie încheiat, dar fără a fi îndeplinite condiţiile prevăzute la alin. (3), este posibilă numai în cazul în care au loc modificări legislative sau au fost emise de către autorităţile locale acte administrative care au ca obiect instituirea, modificarea sau renunţarea la anumite taxe/impozite locale al căror efect se reflectă în creşterea/diminuarea costurilor pe baza cărora s-a fundamentat preţul contractului.”
În condițiile în care peste 90% din contractele de lucrări nu conțin clauze de ajustare, iar Art 28(5) din HG 395/2016 rămâne neschimbat, vă rugăm să constatați că modificările contractuale care se impun ca urmare a trecerii contribuțiilor de la angajator la angajat nu se vor putea realiza fără impedimente și fără încălcarea prevederilor legale.
După cca. un an de demersuri fără rezultat în direcția reformulării Art 28 (5), vă rugăm să urgentați modificarea textului articolului în cauză, astfel: Propunere Art 28 (5)În condiţiile art. 221 din Lege, posibilitatea de ajustare a preţului, (precizată atât în documentaţia de atribuire, cât şi în contractul care urmează să fie încheiat, dar) fără a fi îndeplinite condiţiile prevăzute la alin. (3), este posibilă numai în cazul în care au loc modificări legislative sau au fost emise de către autorităţile locale acte administrative care au ca obiect instituirea, modificarea sau renunţarea la anumite taxe/impozite locale al căror efect se reflectă în creşterea/diminuarea costurilor pe baza cărora s-a fundamentat preţul contractului.
În lipsa acestei modificări unele autorități contracte vor putea refuza modificarea contractelor în derulare/ ajustarea prețului, chiar dacă modificarea Codului Fiscal justifică efectuarea ajustărilor, căci Curtea de Conturi – în cazul unei verificări – va urmări în principal modul în care au fost respectate prevederile legale, nu o rubrică de Consiliere metodologică de pe site-ul ANAP.
2. Considerăm că emiterea unei Instrucțiuni în vederea aplicării în mod unitar și coerent a modificărilor impuse de aplicarea prevederilor OUG 79/2017, ce vor apărea în derularea contarctelor, cu impact asupra calcului contribuțiilor și a valorii contractului, este nu numai oportună, dar este o urgenţă maximă, deoarece toate contractele în derulare ar avea de suferit, implicit părţile contractuale şi investiţia în sine. Ca o consecinţă a schimbărilor legislative, în contractele în derulare se vor schimba atât taxele angajatorului, cât şi ale angajatului, ceea ce implică modificarea tarifului orar pentru manoperă, dar şi a contribuţiilor angajatorului.
Vă propunem spre analiză următoarea formulă de ajustare a tarifului orar pentru manoperă:
Tm2 = Tm1* 1.198
Unde,
Tm1 – tarif manoperă 2017
Tm2 – tarif manoperă 2018
Demonstraţie:
N- salariu net
B – salariu brut
Ca – contribuţii angajat
Coe – contribuţii operator economic (angajator)
I – impozit
Notă : Indicele 1 se refera la anul 2017, indicele 2 la anul 2018, pentru toate simbolurile de mai sus.
N= B-Ca -(B-Ca)*I
N1= B1-( B1*0.25- B1*0.055- B1*0.005)-[( B1*0.25- B1*0.055- B1*0.005)*0.16]=
= B1 (1-0.105-0.055-0.005)*(1-0.16)= B1*0.7014
N2= B2-( B2*0.25- B2*0.10)-[( B2*0.25- B2*0.10)*0.10]= B2 (1-0.25-0.10)*(1-0.10)
= B2*0.585
Deoarece nu există nicio prevedere legală care să impună schimbarea valorii nete a salariului, dar şi faptul că modificările legislative nu ar trebui să aducă prejudicii operatorilor economici în derularea contractelor publice existente, cu privire la sumele nete pe care aceștia le au de încasat, existând un interes comun – și anume acela de a păstra acelaşi net – s-a pornit de la premiza că N1= N2
Astfel,
B2= B1*0.7014/ 0.585 = B1*1.198
Tariful orar, calculat ca B/ 166 ar însemna să menţină acelaşi raport, respectiv
Tarif manoperă 2018 = Tarif manoperă 2017 * 1.198
Această formulă a fost verificată pe devize corespunzătoare mai multor tipuri de lucrări, cu o pondere diferită a manoperei, rezultând în fiecare caz, la nivelul valorii totale a contractului, modificări ce nu depăşesc 1%. Ataşăm un deviz în suţinerea acestei afirmaţii (modificare de 0.27% față de 2017, respectiv un tabel cu concluziile aplicării formulei pe diferite tipuri de lucrări).
3. Având în vedere informaţiile de la punctele anterioare, respectiv :
a. Ajustarea valorii contractuale datorită modificărilor impuse de reglementările actuale nu se poate face dacă contractul nu prevede posibilitatea de ajustare a preţurilor (deci pentru peste 90% din contractele de lucrări ajustarea nu va fi posibilă)
b. Valoarea totală a contractului va fi relativ aceeaşi după aplicarea noilor contribuţii/ tarife,
Vă rugăm să analizaţi posibilitatea ca – până la modificarea art 28 din Norme – să emiteţi urgent o Instrucţiune care să permită recalcularea valorilor din deviz conform modului de calcul prezentat mai sus, cu menținerea valorii contractului, astfel încât operatorii economici să poată încasa sumele cuvenite menținerea valorii contractului.
Avem rugămintea ca, urmare a acestei adrese, să acceptaţi o întâlnire cu reprezentanţii FPSC în următoarele zile, astfel încât împreună să găsim soluţia care ar « linişti » piaţa şi ar ajuta atât autorităţile contractante, cât şi antreprenorii, să poată duce la bun sfârşit contractele începute.
Vă mulţumim şi aşteptăm propunerea Dvs.
Cu deosebită considerație,
Irina Forgo
Director Programe FPSC


Conferinta PSC Iasi – 27.10.2017

PSC si Casa Sociala a Constructorilor, organizeaza la Iasi , in data de 27.10.2017, Sala de Conferinte a Camerei de Comert si Industrie Iasi,  Evenimentul cu tema ,, SECTORUL DE CONSTRUCTII : PREZENT SI VIITOR ” 

Temele conferintei vor fi :

 • Consultanta si asigurari personalizate in constructii, prezentare Director General GrECo Romania Eduard Simionescu
 • Lipsa fortei de munca – Vicepresedinte FGS Ramona Veleanu, Secretar General PSC Tiberiu Andrioaiei
 • Achizitii Publice – Director General FPSC Adriana Iftime
 • Prezent / Viitor / Solutii in sectorul de constructii;
 • Dialogul Social – Presedinte FGS Gheorghe Balaceanu
 • Prezentare inventie – AMA XpertEye


Investeste inteligent in viitorul companiei tale! – CURSURILE FPSC – Fiscalitate 2017

Untitled

FEDERATIA PATRONATELOR SOCIETATILOR DIN CONSTRUCTII – F.P.S.C. organizeaza 3 sesiuni de seminarii pe teme de interes major pentru domeniul financiar contabil ca urmare a modificarilor Codului fiscal din anul 2016.

 

Venim, astfel, in intampinarea departamentelor economice, organizand intalniri cu persoane direct implicate in elaborarea legislatiei economice.


Seminariile se impart in 3 categorii de specilitate si vor avea loc in urmatoarele zile:

In data de 09.03.2016 ora 15.00 – dna MARIANA VIZOLI cu tematica :

1.Reducerea cotei standard de TVA de la 20% la 19% .

2.Măsuri  aplicabile contribuabililor care își recapătă codul de TVA după ce acesta a fost anulat organele fiscal.

3.Modificarea regulilor de ajustare a TVA în cazul bunurilor de capital, în sensul renunțării la ajustarea unică și aplicare unei ajustări anuale pentru 1/5 sau 1/20 din taxa aferenta bunului de capital.

4.Introducerea Regimului forfetar de TVA pentru agricultori.

5.Abrogarea prevederilor referitoare la Registrul operatorilor intracomunitari (ROI).

6.Suspendarea până la data de 31 decembrie 2019, a obligației depunerii a trei declarații informative (cod 392A, 392B și 393).

7.Sesiune de intrebari si raspunsuri.


 In data de 10.03.2016 ora 16.00 – dl. CRISTIAN RADULESCU cu tematica :

1.Tratamentul fiscal si evidentierea in contabilitate a operatiunilor referitoare la obligatiile fiscale ale agentilor economici;modificare-cod-fiscal

Impozitul pe profit la inchiderea exercitiului fiscal 2016.

2.Principalele modificari in domeniul impozitului pe profit din 2016, inclusiv cele cuprinse in OUG 84/2016.

3.Noi reglementari in domeniul Impozitului pe Profit – Totul despre Impozitul Specific.

4.Modificari aduse Codului Fiscal prin OUG 3/2017.

5.Modificari aduse Codului Fiscal prin OUG 84/2016.

6.Sesiune de intrebari si raspunsuri.


Investeste inteligent in viitorul companiei tale! – COMPLETEAZA AICI FORMULARUL DE INSCRIERE

sau la

E-mail: office@fed-psc.ro sau nr.fax: 0212323505.

Nr.telefon: 0744 750 197- Petrescu Ileana,

                      0726 138 662 – Viorica Puscas

                      0722 694 235 – Adriana Iftime


In data de 13.03.2016 ora 15.00 – dna GEORGETA PETRE cu tematica :

Aspecte de actualitate privind contabilitatea operatorilor economici 

Pregătirea închiderii exercițiului financiar 2016 potrivit Reglementărilor contabile privind situațiile financiare individuale și situațiile financiare anuale consolidate, aprobate prin OMFP nr. 1802/2014, cu modificările și completările ulterioare.

 1. Prezentarea modificărilor și completărilor aduse legislației contabile în anul 2016;
 1. Prezentarea prevederilor relevante pentru întocmirea situațiilor financiare anuale;

Prezentarea informatiilor referitoare la:

– formatul situațiilor financiare anuale individuale

– criterii în funcție de care societățile întocmesc situații financiare anuale    prescurtate sau dezvoltate

– auditul situațiilor financiare anuale și conținutul raportului de audit

– raportări contabile ce trebuie întocmite de către anumite categorii de entități

– informațiile ce trebuie prezentate de societăți în notele explicative

 1. Prezentarea unor prevederi legale aplicabile entitatilor de interes public referitoare la: – informatiile nefinanciare ce trebuie prezentate;

– auditul statutar, potrivit Regulamentului 537/2014 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI AL CONSILIULUI din 16 aprilie 2014 privind cerinţe specifice referitoare la auditul statutar  al entităţilor de interes public şi de abrogare a Deciziei 2005/909/CE a Comisiei

 1. Evaluarea pentru scopuri contabile si evaluarea pentru determinarea impozitelor si taxelor locale  – standarde aplicabile;

– evaluarea la cost sau reevaluarea in conditiile delimitarii evaluarii pentru scopuri contabile de evaluarea pentru scopuri fiscale;

 1. Inventarierea și evaluarea elementelor de activ, datorii și capitaluri proprii în vederea întocmirii situațiilor financiare anuale individuale. Inventarierea și evaluarea elementelor extrabilanțiere:
 2. a) inventarierea potrivit OMFP nr. 2861/2009
 3. b) evaluarea potrivit OMFP nr. 1802/2014 cu modificările și completările ulterioare
 4. c) înregistrarea rezultatelor inventarierii anuale
 1. Prezentarea principalelor tratamente contabile prevăzute de Reglementările contabile aprobate prin OMFP nr. 1802/2014 care  pot avea impact fiscal.
 1. Analiza conturilor de capitaluri proprii în raport cu prevederile legale.
 1. Sesiune de întrebări și răspunsuri.

codul-de-procedura-fiscala-2017-704x214

Seminariile vor avea loc in bdul Uverturii nr.194-200, etaj 5.

Pretul acestor seminarii este de 450 lei/persoana/curs.

Membrii FPSC -PSC,PPTT,UNRMI- beneficiaza de un discount de 100 lei/curs/persoana.

Asteptam inscrierile dvs. prin completarea formularului atasat, pe care il puteti transmite la:

E-mail: office@fed-psc.ro sau nr.fax: 0212323505.

Nr.telefon: 0744 750 197- Petrescu Ileana,

                      0726 138 662 – Viorica Puscas sau

                      0722 694 235 – Adriana Iftime