Peste 740 de angajati din domeniile constructii, servicii si auto calificati gratuit

Proiectul „Califică-te! Dă-ți o șansă la o viață mai bună!”  implementat de Fundația Dezvoltarea Popoarelor, filialele sale de la Arad si Cluj, în parteneriat cu Patronatul Societăților de Constructii și Patronatul Producătorilor de Tâmplarie Termoizolantă a ajuns la final. Proiectul s-a desfășurat în perioada aprilie 2014-octombrie 2015 în regiunile  București-Ilfov, Vest și Nord-Vest.

Un număr de   900 persoane angajate din peste 30 de firme au beneficiat de informare, orientare și consiliere profesională, din care 741 de persoane au fost certificate în programe de calificare și recalificare în următoarele domenii: construcții (lucrător în izolații, fierar-betonist, confecționer tâmplărie din aluminiu și mase plastice, dulgher-tâmplar-parchetar, montator sisteme de tâmplărie termoizolantă), servicii (comerț, cameristă), auto (tinichigiu-vopsitor auto).

 

Un numar de 150 de angajați din București-Ilfov, Cluj-Napoca și Timișoara au fost sprijiniți pentru validarea cunoștințelor dobândite anterior, pe alte căi decât cele formale, în domeniul tâmplăriei termoizolante, respectiv pentru calificările confecționer tâmplărie din aluminiu și mase plastice și confecționer geam termoizolator.

 

<< Parteneriatul cu patronatele din domeniul construcțiilor, flexibilitatea în organizarea programelor de formare și calitatea formatorilor, raportul pozitiv pe care l-am stabilit cu angajatorii, implicarea experților din cadrul proiectului au fost elemente cheie  pentru reușita proiectului. Cu siguranță proiectul a reușit să convingă angajații și angajatorii că investiția în formare este una cu impact pe termen lung și aduce valoare adăugată serviciilor oferite de către firme. >>

Simona Carobene – Manager Proiect, FDP

 

<< Proiectul „Califică-te! Dă-ți o șansă la o viață mai bună!” a reprezentat o provocare pentru  Patronatul Societăților din Construcții, care, cu sprijinul companiilor membre și al partenerilor a identificat și informat cu privire la oportunitățile de calificare peste 300 de muncitori din domeniul construcțiilor. Toate acestea pe fondul unei scăderi accentuate a numărului de lucrări din sector și în condițiile unei fluctuații continue a forței de muncă.  Actualul context al pieței muncii impune identificarea unor forme flexibile de organizare a formării din punctul de vedere al duratei, modalităților de desfășurare, ponderii componentei practice și al utilizării unor mijloace moderne de prezentare dezvoltate în colaborare cu producători din domeniu.

 PSC a dezvoltat în cadrul proiectului o rețea de comunicare online – Forumulconstructorilor.ro – cu scopul de a contribui la îmbunătățirea comunicării între actorii implicați în formarea profesională de pe piața construcțiilor și a crește  accesul angajaților la astfel de programe >>

Ioana Andreea Vlad – Expert Comunicare, PSC

<<Ca partener în acest proiect, Patronatul Producătorilor de Tâmplărie Termoizolantă și-a propus să promoveze și să susțină producția și montajul de calitate în domeniul tâmplăriei termoizolante.  Centrul de Evaluare și Certificare din cadrul PPTT este autorizat de catre Autoritatea Națională pentru Calificări (ANC) și efectueză evaluări și certificări pentru calificările “Confecţioner tâmplărie din aluminiu şi mase plastice”,  “Confecţioner geam termoizolator” și „Montator sisteme tâmplărie termoizolantă”, asigurând totodată și servicii de consultanță și asistență de specialitate în formarea profesională continuă.

Creșterea competitivității angajaților pe piața muncii ca urmare a participării la acest proiect va contribui la asigurarea unui nivel de trai corespunzător pentru persoanele în cauză și familiile acestora, asigurând astfel un beneficiu pe termen lung la nivelul societății >>

Ligia Florea – Evaluator de competențe profesionale, PPTT

Proiectul „Califică-te! Dă-ți o șansă la o viață mai bună” a avut un buget de 4.234.730,74 lei și a fost cofinanțat  din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013. Investește în oameni! Axa prioritară 2 ”Corelarea învățării pe tot parcursul vieții cu piața muncii”, domeniul major de intervenţie 2.3 – “Acces și participare la formare profesională continuă”. ID: POSDRU/164/2.3/S/137877.

 

Fundația Dezvoltarea Popoarelor (FDP) este o organizație non-guvernamentală, non-profit, înființată în anul 1996 a cărei misiune este de a oferi oportunităţi socio-educative şi de integrare profesională, persoanelor aflate în situaţie de risc social. FDP este furnizor autorizat de formare profesională, calificând până în prezent peste 700 de persoane. Pentru mai multe detalii vizitați www.fdpsr.ro.

Patronatul Societatilor din Constructii (PSC) si Patronatul Producatorilor de Tamplarie Termoizolanta (PPTT) sunt organizații reprezentative la nivel de sector și sunt recunoscute pentru demersurile lor de a susține activitatea companiilor din construcții.

Pentru mai multe informații persoana de contact este Angela Sima, expert comunicare FDP, angela.sima@fdpsr.ro, tel: 021.2552258/61.

Leave a Reply

  • (will not be published)