POLITICA DE PRELUCRARE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL  

 1. Context

PATRONATUL SOCIETĂŢILOR DIN CONSTRUCŢII (numită în continuare PSC sau noi”, sau nouă”), o organizaţie patronală, având sediul în Bucureşti, str. Alexandrina nr. 20-22, sector 1, România, tel: 0726138662, e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. - acţionând în calitate de operator al datelor dumneavoastră cu caracter personal - acordă o atenţie deosebită protecţiei datelor. Prelucrarea datelor de către PSC respectă legile relevante privind protecţia datelor din UE şi România şi se realizează în conformitate cu prezenta Politică cu privire la protecţia datelor cu caracter personal (denumită în continuare „Politica”). Vă asigurăm că respectăm confidenţialitatea datelor dvs. şi, de aceea, noi  ne angajăm să protejăm orice informaţii care identifică sau pot contribui la identificarea unei persoane fizice (“date cu caracter personal”), pe care le colectăm, le prelucrăm şi/sau la care avem acces. Modul în care sunt colectate, procesate şi partajate datele cu caracter personal depinde de scopurile şi temeiurile legale în baza cărora se face colectarea şi prelucrarea lor, precum şi de consimţământul specific acordat în acest sens de către dvs. Acest site, http://psc.ro/, este furnizat şi administrat de Asociatia Patronatul Societatilor din Constructii, str. Alexandrina nr.20-22, sector 1, Bucuresti. Prin intermediul acestei Politici vrem să ne asigurăm că aveţi acces la o informare adecvată cu privire la colectarea şi procesarea datelor dvs. cu caracter personal, inclusiv a acelor informaţii asupra cărora avem obligaţia să vă informăm, aşa cum prevăd reglementările în vigoare cu privire la protecţia datelor cu caracter personal, incluzând Regulamentul GDPR Nr. 2016/679 The General Data Protection Regulation (“GDPR”). Această Politică poate fi completată cu alte informaţii furnizate de către noi, precum şi cu alţi termeni şi condiţii care se aplică în acest website sau faţă de care v-aţi dat consimţământul prin interacţionarea cu noi. Recomandările dvs. sunt întotdeauna binevenite.

 1. Ce date prelucrăm?

În vederea comunicării de materiale în scop de marketing, sunteţi de acord să ne încredinţaţi date cu caracter personal precum: adresa de e-mail, nume şi prenume, număr de telefon. Vă rugăm să nu ne furnizaţi alte date cu caracter personal decât cele strict necesare scopului precizat în această politică.

 1. Care este scopul şi temeiul juridic al prelucrării?

Datele cu caracter personal furnizate cu consimţământul dvs. vor fi colectate şi prelucrate de noi exclusiv cu scopul de a vă transmite informaţii comerciale şi materiale în scop de marketing (e.g. informări cu privire la produsele dezvoltate, oferte, felicitări cu ocazia sărbătorilor, alte informări în legătură cu activitatea organizaţiei sau de interes din domeniul construcţiilor etc.). Prelucrarea datelor cu caracter personal se realizează în temeiul consimţământului dvs. în acest sens (art. 6 alin. (1) lit. (a) din Regulamentul General privind Protecţia Datelor).

 1. Cine are acces la datele dvs.?

Datele cu caracter personal transmise de dvs. sunt prelucrate de PSC (şi, în cazul în care administratorul site-ului este diferit, de către acesta). Datele cu caracter personal nu vor fi comunicate unor terţe persoane.

 1. Cât timp sunt stocate datele dvs.?

Datele cu caracter personal furnizate de dvs. vor fi prelucrate pe perioada abonării la newsletter.

 1. Care sunt drepturile dvs. privind retragerea consimţămintelor şi dezabonarea?

Dvs. aveţi o serie de drepturi în conformitate cu reglementările de protecţie a datelor în vigoare. Anumite drepturi sunt destul de complexe şi includ derogări, fapt pentru care este recomandat să citiţi legislaţia aferentă, precum şi directivele emise de către autorităţile competente pentru a obţine explicaţii complete cu privire la aceste drepturi. În caz contrar, puteţi găsi un rezumat al drepturilor dvs. în secţiunea de mai jos. 6.1. Dreptul la accesarea datelor. Aveţi dreptul de a obţine confirmarea că datele dvs. cu caracter personal sunt sau nu procesate de către noi. În plus, aveţi dreptul să obţineţi informaţii mai detaliate în ceea ce priveşte datele personale stocate şi în ceea ce priveşte procesarea lor de către noi şi, în anumite circumstanţe, aveţi dreptul să obţineţi o copie a acestor date personale. 6.2. Dreptul la rectificarea datelor. Aveţi dreptul să solicitaţi rectificarea datelor personale incorecte şi, ţinând cont de scopul în care ele sunt procesate, să solicitaţi completarea datelor personale care lipsesc. 6.3. Dreptul la ştergerea datelor. În anumite cazuri, aveţi dreptul la ştergerea datelor dvs. personale fără întârzieri nejustificate. Aceste circumstanţe includ: i) atunci când datele personale nu mai sunt necesare în raport cu scopurile pentru care au fost colectate sau procesate; îi) atunci când vă retrageţi consimţământul pentru procesarea pe bază de consimțământ; iii) atunci când procesarea este în scopuri de marketing direct şi; iv) atunci când datele personale au fost procesate fără respectarea legislaţiei în vigoare. Totuş, există anumite derogări generale de la dreptul de ştergere a datelor. Aceste derogări generale includ cazurile în care procesarea este necesară: i) pentru exercitarea dreptului la libertatea de exprimare şi informare; îi) pentru îndeplinirea obligaţiilor legale sau; iii) pentru stabilirea, exercitarea şi apărarea revendicărilor legale. 6.4. Dreptul la restricţionarea procesării. În anumite cazuri, aveţi dreptul la restricţionarea procesării datelor dvs. personale. Acolo unde procesarea a fost restricţionată, noi putem continua să stocăm datele dvs. personale. Altfel, noi le vom procesa numai atunci când: i) avem consimţământul dvs.; îi) sunt necesare pentru stabilirea, exercitarea sau apărarea revendicărilor legale; iii) sunt necesare pentru protejarea drepturilor unei alte persoane fizice sau juridice, sau; iv) din considerente importante care vizează interesul public. 6.5. Dreptul la portabilitatea datelor. În măsura în care cadrul legal pentru procesare este reprezentat de consimţământul dvs. şi această procesare este realizată prin mijloace automatizate, aveţi dreptul să obţineţi datele dvs. cu caracter personal într-un format structurat, folosit în mod uzual şi compatibil cu dispozitivele de citire generice. Totuşi, acest drept nu se aplică acolo unde exercitarea lui ar afecta în mod negativ drepturile şi libertăţile altora. 6.6. Dreptul la obiecţie. Aveți dreptul să obiectaţi cu privire la procesarea datelor dvs. personale din considerente specifice situaţiei dvs. individuale, dar numai în măsura în care temeiul legal pentru procesare e acela că procesarea este necesară: i) pentru desfăşurarea unei acţiuni în interesul public sau în exerciţiul oricărei autorităţi oficiale investite sau; îi) în scopul intereselor legitime urmărite de către noi sau de către o entitate terţă. Într-un astfel de caz noi vom înceta procesarea datelor personale, cu excepţia situaţiei când putem demonstra considerente legitime convingătoare pentru procesare care au precedenţă în raport cu interesele, drepturile şi libertăţile dvs., sau atunci când procesarea are ca scop stabilirea, exercitarea şi apărarea revendicărilor legale. Aveţi, de asemenea, dreptul să obiectaţi cu privire la procesarea de către noi a datelor dvs. personale în scopuri de marketing direct. Dacă ridicaţi o astfel de obiecţie, noi vom înceta procesarea datelor dvs. personale în acest scop. 6.7. Dreptul la retragerea consimţământului. În măsura în care temeiul legal pentru procesarea datelor decurge din consimţământul dvs., aveţi dreptul să vă retrageţi în orice moment din acel consimţământ. În cazul în care vă retrageţi dintr-un consimţământ acordat, noi vom înceta procesarea datelor dvs. personale, în afara cazurilor şi în măsura în care continuarea procesării este permisă sau obligatorie în conformitate cu reglementările de protecţie a datelor în vigoare sau cu alte legi şi reglementări care se aplică în acest context. Retragerea de către dvs. a consimţământul acordat nu va afecta sub nicio formă temeiul legal în bază căruia s-a făcut procesarea înainte de retragerea consimţământului. Dacă vă abţineţi de la furnizarea consimţămintelor necesare sau dacă vă retrageţi ulterior din aceste consimţăminte, acest lucru poate avea drept consecinţă faptul că nu veţi mai putea beneficia de o parte din oferta de servicii furnizate de noi. 6.8. Dreptul de a face plângere la autoritatea de supraveghere a protecţiei datelor. Aveţi dreptul să înregistraţi oricând o plângere la autoritatea locală de supraveghere a protecţiei datelor. Autoritatea de supraveghere a protecţiei datelor în România este: Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal Adresa: Bld. General Gheorghe Magheru 28-30, 010336, Bucureşti, România Telefon: +40318059211 Website: http://www.dataprotection.ro/ Facem tot posibilul să ne asigurăm că vă protejăm datele dvs. personale, să vă informăm despre modul în care procesăm datele dvs. cu caracter personal şi să ne conformăm cu reglementările de protecţie a datelor în vigoare. În cazul în care aveţi nemulţumiri cu privire la prelucrarea şi protejarea datelor dvs. personale sau cu privire la informaţiile pe care vi le-am furnizat, vă încurajăm să ne sesizaţi în acest sens pentru că noi să putem îmbunătăţi serviciile. Vă rugăm, de asemenea, să ne contactaţi fără ezitare atunci când vreţi să vă exercitaţi drepturile dvs. Vă rugăm să ne contactaţi prin intermediul datelor de contact enumerate la începutul documentului. De asemenea, vă rugăm să ne furnizaţi informaţiile relevante pentru procesarea solicitării dvs., inclusiv numele întreg şi adresa e-mail, astfel încât noi să vă putem identifica. Vom da curs solicitării dvs. fără întârzieri nejustificate. Vă puteţi retrage oricând dintr-un consimţământ referitor la primirea newsletterelor etc. şi vă puteţi dezabona de la o listă de e-mail, urmând instrucţunile din orice e-mail sau comunicare primită de la noi.

 1. Cum sunt stocate datele dvs?

Prelucrarea datelor cu caracter personal se realizează prin mijloace automate/manuale, cu respectarea cerinţelor legale şi în condiţii care să asigure securitatea, confidențialitatea şi respectarea drepturilor persoanelor vizate. Toate documentele care conţin date cu caracter personal se înregistrează şi urmează regulile de păstrare, procesare, multiplicare, transport, transmitere, distrugere şi arhivare stabilite prin reglementările legale în vigoare şi prin proceduri interne. Prelucrarea datelor cu caracter personal se face cu respectarea următoarelor principii:

 1. a) LEGALITATE, ECHITATE ŞI TRANSPARENŢĂ.Datele sunt prelucrate în mod legal, echitabil şi transparent faţă de persoana vizată;
 2. b) LIMITĂRI LEGATE DE SCOP. Datele sunt colectate în scopuri determinate, explicite şi legitime şi nu sunt prelucrate ulterior într-un mod incompatibil cu aceste scopuri;
 3. c) REDUCEREA LA MINIMUM A DATELOR. Datele prelucrate trebuie să fie adecvate, relevante şi limitate la ceea ce este necesar în raport cu scopurile în care sunt prelucrate;
 4. d)Prelucrarea datelor trebuie să fie exactă şi, în cazul în care este necesar, datele trebuie să fie actualizate; se vor lua toate măsurile necesare pentru a se asigura că datele cu caracter personal care sunt inexacte, având în vedere scopurile pentru care sunt prelucrate, sunt şterse sau rectificate fără întârziere;
 5. e) LIMITĂRI LEGATE DE STOCARE. Datele prelucrate vor fi păstrate într-o formă care permite identificarea persoanelor vizate pe o perioadă care nu depăşeşte perioada necesară îndeplinirii scopurilor în care sunt prelucrate datele;
 6. f)INTEGRITATE ŞI CONFIDENŢIALITATE.Datele vor fi prelucrate într-un mod care asigură securitatea adecvată a datelor cu caracter personal, inclusiv protecţia împotriva prelucrării neautorizate sau ilegale şi împotriva pierderii, a distrugerii sau a deteriorării accidentale, prin luarea de măsuri tehnice sau organizatorice corespunzătoare.
 7. Cum aveţi acces la datele dvs.?

Puteţi modifica datele furnizate prin transmiterea unui e-mail la Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.. Vă puteţi dezabona de la newsletter prin selectarea opţiunii dezabonare, din subsolul oricărui newsletter transmis. Pentru orice întrebări sau cereri referitoare la datele cu caracter personal pe care ni le-aţi transmis, inclusiv în vederea exercitării drepturilor pe care le aveţi, aşa cum sunt acestea menţionate în cadrul secţiunii anterioare (e.g. solicitare copie date cu caracter personal, modificare, ştergere), ne puteţi contacta la adresa: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea..   PSC va furniza informaţiile în format electronic atunci când este posibil, cu excepţia cazului în care solicitaţi un alt format. Informaţiile furnizate, precum şi orice comunicare şi măsuri luate în exercitarea de către dvs. a drepturilor de mai sus sunt oferite de PSC gratuit. Cu toate acestea, în cazul în care cererile formulate de dvs. sunt nefondate sau excesive, în special din cauza caracterului lor repetitiv, PSC poate: (i) fie să perceapă o taxă ţinând cont de costurile administrative pentru furnizarea informaţiilor sau a comunicării sau pentru luarea măsurilor solicitate; (îi) fie să refuze să dea curs cererii.