Ordonanță de urgență 3/2024 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 19/2022 şi pentru abrogarea Legii nr. 69/2016

OUG 93/2023 privind stabilirea salariului minim in constructii, agricultura si industria alimentara

Ordonanță de urgență 68/2023 pentru aprobarea şi finanţarea Programului naţional pentru dezvoltarea producţiei interne de produse şi materiale de construcţii

Ordinul 2044/2023 pentru modificarea şi completarea anexei la Ordinul ministrului finanţelor nr. 1.528/2022 privind stabilirea Procedurii de acordare a facilităţilor fiscale în domeniul construcţiilor

Ordonanță de urgență 44/2023 pentru stabilirea unor măsuri necesare optimizării procesului de implementare a proiectelor de infrastructură finanţate din fonduri externe nerambursabile, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

Hotararea 336/2023 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la Legea nr. 99/2016, Legea nr. 98/2016 și Legea nr. 100/2016

Ordinul 2430/2022 1509/2430 privind aprobarea elementelor de cost semnificative pentru proiectele de infrastructură de transport naval sau aerian de interes naţional sau european

Instrucțiunea nr. 58 din 17.02.2023 pentru aplicarea prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 168/2022 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative

Metodologia de ajustare a preţului contractului de lucrări, proiectare sau de supervizare, din cadrul proiectelor finanţate prin Programul Operaţional Infrastructură Mare - axele prioritare 3- 11

Ordinul comun MIPE si MTI nr. 1337/1903/2022

Ordin MIPE nr. 2304/2022

Ordinul Ministrului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației nr. 1586/10.08.2022 pentru aprobarea metodologiei privind ajustarea preturilor si a valorii devizelor generale in cadrul proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile

Ordinul 1856/2022 privind aprobarea elementelor de cost semnificative pentru proiectele de infrastructură majoră de apă - apă uzată şi deşeuri

 

Subcategorii