De astăzi 31.03.2022, IMM-urile, microîntreprinderile și întreprinderile mari pot depune proiecte pentru producția de energie din surse regenerabile (eolian și solar).

 

Apelul are un buget de 457,7 milioane euro, cu finanțare din PNRR, iar ajutorul maxim care poate fi acordat nu va depăşi 15 milioane euro pe întreprindere, pe proiect de investiții. Aplicațiile pot fi depuse până pe 31 mai 2022.

 

Întreprinderile trebuie să aibă înscrisă în statutul societăţii activitatea privind producerea de energie electrică (în scopul comercializării și/sau consumului propriu în cadrul societății sau grupului de societăți), corespunzătoare diviziunii 35: “Producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat”, clasa CAEN 3511 – Producția de energie electrică.

Acestea trebuie să fi depus la Ministerul Energiei oferta în cadrul procedurii de ofertare concurențială pentru acordarea ajutorului de stat, înaintea demarării lucrărilor.

Citeste articolul intreg https://www.arenaconstruct.ro/firmele-pot-accesa-pana-la-15-mil-euro-pentru-energie-regenerabila/?utm_source=Newsletter__Newsletter&utm_medium=psc.ro&utm_campaign=newsletter_669950 .