20.04.2022

A fost stabilită modalitatea prin care beneficiarii POIM vor opera modificări în contractele de achiziții publice ca urmare a noilor măsuri legate de garanțiile de bună execuție.

Noua metodologie este valabilă pentru Axa Prioritară 1 – Îmbunătăţirea mobilităţii prin dezvoltarea reţelei TEN-T și a metroului și Axa Prioritară 2 – Dezvoltarea unui sistem de transport multimodal, de calitate, durabil şi eficient.

 

Vă prezentăm câteva aspecte din noua metodologie:

Termene

În cazul Societății de Asigurare-Reasigurare City Insurance (City Insurance), termenul de 90 de zile de la data pronunțării hotărârii de deschidere a procedurii de faliment (9 februarie 2022) este data de 12 mai 2022.  Astfel, termenul pentru constituirea noii garanții de bună execuție este 12 mai 2022.

 

În cazul în care noua garanție de bună execuție nu este constituită la acel termen, autoritatea contractantă va deveni îndreptățită, în funcție de prevederile contractuale, să inițieze procedurile de reziliere a contractului. Orice reziliere nu poate fi realizată decât în strictă conformitate cu prevederile contractuale, inclusiv emiterea de notificări și respectarea termenelor de notificare.

 

Intențiile contractantului cu privire la reînnoirea garanției de bună execuție

Pentru fiecare contract având o garanție de bună execuție constituită printr-un instrument de garantare emisă de City Insurance, Beneficiarul va notifica contractantul cu privire la necesitatea de a reînnoi garanția de bună execuție până în data de 12 mai 2022. De asemenea, beneficiarul va solicita de la contractant o declarație privind intenția sa privind reînnoirea garanției de bună execuție, declarație de primit până în data de 26 aprilie 2022.

Prin această declarație, contractantul va:

* confirma faptul că va reînnoi garanția de bună execuție până la data de 12 mai 2022

* indica modalitatea de constituire a noii garanții de bună execuție, respectiv garanție bancară, instrument de garantare emis de o societate de asigurari, rețineri succesive sau combinație a acestora.

Citeste articolul intreg https://www.arenaconstruct.ro/proiectele-de-transport-prin-poim-metodologia-privind-garantiile-de-buna-executie/?utm_source=Newsletter__Newsletter&utm_medium=psc.ro&utm_campaign=newsletter_672443 .