Recensământul Populaţiei şi Locuinţelor - Autorecenzarea continuă până pe 15 mai!

 

Recensământul Populaţiei şi Locuinţelor este util tuturor pentru că identifică nevoile actuale pe baza cărora se iau decizii administrative.

 

Rezultatele Recensământului influenţează deciziile administrative în beneficiul fiecărei categorii de cetăţeni. Astfel,, fondurile publice vor fi alocate corect, acolo unde e nevoia mai mare, cum ar fi în numărul de școli sau de spitale dintr-o anumită zonă, în asigurarea furnizării de resurse energetice (curent, gaze etc.), în crearea de locuri de muncă sau în potențialul forței de muncă din cadrul unei comunități.

 

Scopul Recensământului este strict statistic și științific:

* nu colectează date în scop fiscal, de taxare a proprietăților sau în scopul creării unor baze de date individuale cu cetățenii României;

* nu colectează date legate de consumul de metri cubi de gaze naturale, de gigalcalorii sau de kilowaţi, ci date legate de puterea instalată a energiei regenerabile, în vederea formulării programelor pentru obținerea de subvenții ;

* datele din Recensământ NU constituie probe în justiție .

 

Recensământul garantează protecția și confidențialitatea datelor colectate, in conformitate Regulamentul General Privind Protecția Datelor (GDPR). Astfel, CNP-ul introdus pentru completarea chestionarului online se transformă automat și ireversibil într-un identificator statistic unic atunci când chestionarul este finalizat. În felul acesta, se elimină complet posibilitatea identificării persoanelor recenzate. Mai mult, Legea de organizare şi desfăşurare a Recensământului prevede obligativitatea distrugerii datelor colectate în termen de trei luni de la publicarea rezultatelor finale. 

Rezultatele Recensământului vor fi diseminate agregat, astfel încât identificarea persoanelor fizice este imposibilă.

Calendarul desfăşurarii Recensământului prevede două etape de colectare a datelor de la populaţie. Prima dintre ele, autorecenzarea (la domiciliu sau în centrele de autorecenzare asistată) se va încheia pe 15 mai. Ulterior, între 16 mai şi 17 iulie, se va desfăşura etapa de culegere a datelor prin intermediul recenzorilor, care vor vizita gospodăriile care nu au efectuat autorecenzarea.

Pentru autorecenzare accesaţi site-ul www.recensamantromania.ro.

 

 

Bogdan Drăghia


Consilier Direcţia de Comunicare

Membru in Unitatea de Coordonare si Implementare a

Recensamantului Populatiei si Locuintelor - UCIR2021

Institutul National de Statistica - Romania
B-dul Libertatii nr. 16, sector 5, 050706 Bucuresti