Nota: Aceasta este varianta actualizata si in vigoare de la data de 11.04.2016!

 

PATRONATUL SOCIETATILOR DIN CONSTRUCTII, persoana juridica inscrisa in Registrul special sub nr. 1/PATRON/29.03.2005, cod de identificare fiscala 17526485, a decis adoptarea statutului cu urmatoarele prevederi:

Capitolul I

MEMBRII FONDATORI

Art.1  Membrii fondatori ai Patronatului Societatilor din Constructii sunt:

1. ROMBETON S.A. cu sediul in Bucuresti, str. Vasile Lucaci nr. 35, sector 3, avand CUI 361277, prin reprezentant legal GABRIEL SUBTIRELU – Presedinte C.A.;

2. ERBASU S.A. cu sediul in Bucuresti, str. N.G. Caramfil nr. 72, bl. 22A, sc. 1, et. 1, sector 1, avand CUI 430008, prin reprezentant legal CRISTIAN ERBASU – Presedinte C.A.;

3. PREFABRICATE CERAMICE S.R.L. cu sediul in Brasov, Calea Fagarasului nr. 27, jud. Brasov, avand CUI 6340206, prin reprezentant legal ALEXANDRU TORDAI – Director General;

4. SOROCAM S.R.L. cu sediul in Bucuresti, str. Soveja nr. 115, sector 1, avand CUI 1597471, prin reprezentant legal VIOREL PAU – Director General;

5. ICECON S.A. cu sediul in Bucuresti, Sos. Pantelimon nr. 266, sector 2, avand CUI 7702002, prin reprezentant legal POLIDOR BRATU – Director General;

6. GETEMA PRODUCTION S.R.L. cu sediul in Otopeni, Calea Bucurestilor nr. 1, jud. Ilfov, avand CUI 5822690, prin reprezentant legal EMIL-ANDREI SPIREA – Director General;

7. POLIZU GHEORGHE CONSTANTIN – BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURA cu sediul in Bucuresti, Bd. Ion Mihalache nr. 104, bl. 85, sc. B, ap. 56, sector 1, Dovada de inregistrare 177/25.08.2003, prin reprezentant legal GHEORGHE CONSTANTIN POLIZU;

8. VIORICA CUREA Persoana Fizica Autorizata cu sediul in Bucuresti, str. I. Campineanu nr. 33, bl. 3, sc. 2, ap. 53, sector 1, prin reprezentant legal VIORICA CUREA;

9. FORADEX S.A. cu sediul in Bucuresti, str. Milcov nr. 5, sector 1, avand CUI 1567268, prin reprezentant legal MIHAIL SMARANDESCU – Director General;

10. PROIECT BUCURESTI S.A. cu sediul in Bucuresti, str. Vasile Alecsandri nr. 4, sector 1, avand CUI 1571005, prin reprezentant legal COSTIN DRAGAN – Director General;

11. ROMCOM INTERNATIONAL S.R.L. cu sediul in Bucuresti, str. Toamnei nr. 124A, sector 2, avand CUI 38501, prin reprezentant legal EUGEN SABIN VASII – Director General;

12. AGRECOM S.R.L. cu sediul in Giurgiu, str. Gloriei, jud. Giurgiu, avand CUI 107311172, prin reprezentant legal ANDREI COCIS – Director General; 13. TIMDEX S.R.L. cu sediul in Bucuresti, Aleea Teisani nr. 119-121, sector 1, avand CUI 28206, prin reprezentant legal DAN-CORNEL TOMUTA– Director General;

14. REVITAROM S.A. cu sediul in Bucuresti, str. Alexandru Moruzzu nr. 4, bl. B1, sc. 2, et. 2, ap. 39, sector 3, avand CUI 6005180, prin reprezentant legal AURELIAN VULTURU – Presedinte C.A.;

15. PROTRUCK INTERNATIONAL S.R.L. cu sediul in com. Jilava, Sos. Giurgiului- Jilava nr. 3, jud. Ilfov, avand CUI 77877777, prin reprezentant legal DORIN MAIER – Director General;

16. ROSIM’S UNIC S.R.L. cu sediul in Bucuresti, str. Decebal nr. 9, bl. S13, sc. 2, ap. 33, sector 3, avand CUI 11986743, prin reprezentant legal IULIAN LIVIU SIMION – Director General;

17. SOLARON CONSTRUCT S.R.L. cu sediul in Bucuresti, Strada Horia Macelariu, nr. 26, bl. XX/7, sc. C, et. 4, ap. 11, sector 1, 013936, prin reprezentant legal NICULESCU-ARON RAZVAN NICULAE;

18. INAQ CONSULTING S.R.L. cu sediul in Bucuresti, Aleea Borcea nr. 6, bl. 16, sc. C, ap. 73, sector 4, prin reprezentant legal IONUT NACHE.

Capitolul II

DENUMIREA, SEDIUL, DURATA SI REGIMUL JURIDIC AL PATRONATULUI

Art.2 1. Patronatul se va numi Patronatul Societatilor din Constructii, prescurtat PSC. 2. Denumirea Patronatului va fi inscrisa in toate documentele, actele si inscrisurile care emana de la acesta cu mentionarea numarului de inregistrare, a sediului, a codului fiscal si a conturilor Patronatului. 3. Patronatul isi va putea schimba denumirea numai cu aprobarea Adunarii Generale a Membrilor.

Art.3 1. Sediul Patronatului este in Bucuresti, str. Popa Nan, nr. 185, scara 1, etaj 10-11, ap. 31, camera nr.2, sector 3. 2. Sediul Patronatului poate fi schimbat cu aprobarea Consiliului National Director al Patronatului.

Art.4 Patronatul va functiona pe o perioada nedeterminata.

Art.5

1. Patronatul este infiintat si functioneaza ca organizatie a patronilor si persoanelor fizice autorizate din domeniul constructiilor si din domenii de activitate conexe acestora, fiind persoana juridica romana de drept privat, autonoma, fara caracter politic si fara scop patrimonial.

2. Patronatul va functiona potrivit legislatiei romane (Legea nr. 62/2011), a prezentului Statut si a Regulamentului de organizare si functionare a Patronatului.

Art.6

1. Cu aprobarea Adunarii Generale si in conditiile art. 55 (2) din Legea 62/2011 – a dialogului social (TITLUL III Organizatii patronale, CAPITOLUL I Constituirea, organizarea şi funcţionarea organizaţiilor patronale, SECTIUNEA 1 Constituire şi organizare ), Patronatul isi poate constitui, ca structuri teritoriale, filiale in Bucuresti, in tara sau in strainatate.

2. Intre sesiunile Adunarilor Generale se deleaga Consiliul National Director pentru validarea filialelor si afilierea asociatiilor.

Art.7

1. Patronatul va avea sigla, forma acesteia fiind aprobata de Adunarea Generala.

2. Membrii vor putea utiliza sigla Patronatului in conditiile stabilite de Consiliul National Director.

Capitolul III

SCOPUL PATRONATULUI

Art.8 Patronatul are ca scop principal reprezentarea unitara a intereselor comune ale membrilor: societati comerciale, asociatii profesionale, persoane fizice autorizate din domeniul cercetarii, proiectarii, consultantei, antreprenoriatului de specialitate, productiei, desfacerii de materiale, utilaje si echipamente, din constructii si din domenii de activitate conexe acestora. Art.9 In principal, pentru realizarea scopului sau, Patronatul va putea desfasura urmatoarele activitati:

  1.  reprezentarea, promovarea, sustinerea si apararea intereselor economice, tehnice si juridice

ale membrilor sai;

2. activarea pentru deplina libertate de actiune a patronilor in scopul dezvoltarii si eficientizarii activitatii acestora;

3. promovarea concurentei loiale in conditiile legii, in scopul asigurarii de sanse egale fiecaruia dintre membrii sai;

4. participarea cu rol activ la initierea, elaborarea si promovarea programelor de dezvoltare, restructurare, privatizare, lichidare, cooperare economica;

5. desemnarea de reprezentanti la negocierea si incheierea contractelor colective de munca, la alte tratative si acorduri in relatiile cu autoritatile publice si cu sindicatele, precum si in structurile tripartite de conducere si de dialog social;

6. asigurarea pentru membrii sai de informatii, facilitarea de relatii intre acestia, precum si cu alte organizatii;

7. promovarea progresului managerial, serviciilor de consultanta si asistenta de specialitate, standardelor de calitate, inclusiv in domeniul formarii fortei de munca;

8. realizarea de schimburi de experienta si informatii intre membrii sai si cu organisme de profil din tara si strainatate;

9. organizarea de reuniuni si simpozioane pe teme de interes pentru membrii, inclusiv prin participari internationale;

10. editarea unor publicatii periodice si ocazionale;

11. initierea de programe de pregatire si specializare a personalului membrilor sai in parteneriat cu specialisti atestati;

12. promovarea proiectelor de finantare si administrare ce pot fi realizate prin eforturile membrilor, cu respectarea prevederilor legale;

13. participarea la actiuni internationale (seminarii, intalniri de lucru, congrese, activitati de cercetare stiintifica, publicatii periodice si stiintifice) de interes pentru domeniul constructiilor;

14. afilierea la alte organisme nationale si internationale similare;

15. popularizarea rezultatelor actiunilor Patronatului prin mass-media, editarea, tiparirea si difuzarea de carti, reviste, rapoarte, monografii, recomandari, studii si alte tipuri de publicatii si lucrari de specialitate;

16. atragerea prin elaborarea de programe ferme, a resurselor publice sau private din tara si din strainatate pentru realizarea investitiilor in domeniul constructiilor;

17. promovarea si sprijinirea dezvoltarii unui sistem modern de comunicatii intre membrii Patronatului in beneficiul reciproc al acestora, pentru difuzarea si diseminarea informatiilor si cunostintelor referitoare la industria constructiilor.

Art.10 In vederea realizarii cat mai multor obiective ale Patronatului, Consiliul National Director va aproba modalitatile de desfasurare a activitatii acestuia.

Capitolul IV PATRIMONIUL, COTIZATIA SI SURSELE DE VENIT ALE PATRONATULUI

Art.11 Patrimoniul

1. Patrimoniul initial al Patronatului a fost constituit din contributia in numerar a membrilor fondatori ai Patronatului, in valoare de 86.000.000 ROL (8.600 RON), integral subscris si varsat de catre membri. Contributia membrilor fondatori a fost stabilita separat pentru persoane juridice si fizice.

2. Contributia membrilor fondatori la patrimoniul initial al Patronatului este urmatoarea: membrii fondatori persoane juridice contribuie cu suma de 5.000.000 ROL (500 RON) fiecare, iar persoanele fizice autorizate cu suma de 500.000 ROL (50 RON).

3. Patrimoniul se va completa pe parcursul functionarii Patronatului prin folosirea veniturilor acestuia.

4. Patrimoniul va fi folosit numai in interesul Patronatului si in vederea realizarii scopului pentru care a fost infiintat.

Art.12 Cotizatia

1. Cotizatia de membru este anuala si se plateste pana la sfarsitul lunii iulie pentru anul in curs.

2. Cuantumul cotizatiei, taxa de inscriere si modalitatile de plata se stabilesc in fiecare an pentru anul urmator de catre Consiliul National Director.

3. In vederea indeplinirii obiectivelor Patronatului, pentru constituirea fondurilor destinate activitatilor specifice, Consiliul National Director va putea stabili in sarcina membrilor Patronatului o cotizatie suplimentara. Achitarea cotizatiei suplimentare este facultativa pentru membri.

Art.13

Veniturile Patronatului se constituie din:

1. cotizatii, taxe de inscriere si alte contributii financiare ale membrilor;

2. dobanzi si dividente rezultate din plasarea sumelor disponibile, in conditiile legii;

3. dividende de la societatile comerciale infiintate de Patronat;

4. venituri realizate din activitati economice directe;

5. donatii, sponsorizari sau legate;

6. valorificarea drepturilor editoriale;

7. incasari din vanzarea publicatiilor proprii;

8. alte venituri prevazute de lege.  

Art.14 Patronatul poate dobandi in proprietate, in conditiile legii, cu titlu oneros sau gratuit, bunuri mobile sau imobile necesare scopului pentru care a fost infiintat.

Art.15 Patronatul va avea cont bancar. Dreptul de semnatura in banca apartine Presedintelui si /sau unor persoane imputernicite de acesta.

Capitolul V

MEMBRII PATRONATULUI

Sectiunea I

DOBANDIREA SI PIERDEREA CALITATII DE MEMBRU

Art.16 Membru al Patronatului poate fi orice persoana fizica autorizata sau juridica, romana si/sau straina care se obliga sa respecte Statutul Patronatului si care isi desfasoara activitatea in domeniul constructiilor si/sau in domenii de activitate conexe acestora.

Art.17 Registrul membrilor 1. In cadrul Patronatului exista un registru al membrilor in care sunt inscrise datele de identificare ale acestora, datele de identificare ale reprezentantilor lor, data inregistrarii sau retragerii din Patronat si tipul activitatii desfasurate. 2. Toti membrii Patronatului au acces la acest registru.

Art.18 Calitatea de membru 1. Calitatea de membru al Patronatului se dobandeste de catre persoanele care, indeplinind conditiile de mai sus, semneaza adeziunea si achita cotizatia si taxa de inscriere stabilita de Consiliul National Director. 2. Aprobarea cererii de primire in randurile membrilor Patronatului se face de catre Consiliul National Director pe baza unei prezentari a Directorului General.

Art.19 Transmiterea calitatii de membru 1. Calitatea de membru al Patronatului nu poate fi transmisa. 2. In cazul in care un membru al Patronatului sufera modificari ale situatiei sale juridice, in sensul divizarii sau fuziunii, persoana juridica/persoanele juridice nou create, daca indeplinesc conditiile prezentului statut si doresc acest lucru, vor deveni membre ale Patronatului fara indeplinirea formalitatilor de inscriere, prin simpla lor manifestare de vointa adusa in scris la cunostinta Patronatului.

Art.20 Reprezentarea membrilor 1. Membrii Patronatului persoane juridice vor fi reprezentati la Adunarile Generale sau in organele de conducere ale Patronatului printr-un reprezentant persoana fizica, desemnat de catre organele de conducere ale persoanei juridice membra a Patronatului, iar persoana fizica autorizata membra a Patronatului se reprezinta pe ea insasi sau poate mandata un alt membru care sa o reprezinte in cadrul Adunarilor Generale. 2. Reprezentantul desemnat de catre persoana juridica membra a Patronatului ia parte la Adunarile Generale ale Patronatului si voteaza in numele persoanei juridice pe care o reprezinta. 3. Reprezentantul unei persoane juridice membra a Patronatului care a fost ales in organele de conducere ale Patronatului si care pe parcursul exercitarii functiei pierde calitatea de reprezentant ori persoana juridica pierde calitatea de membra a Patronatului va fi decazut de drept din functia pe care o ocupa. 4. Locul vacant va fi ocupat de catre un membru supleant sau, in absenta acestuia, se vor organiza noi alegeri.

Art.21 1. La propunerea Consiliului National Director sau a Presedintelui Patronatului si cu apobarea Adunarii Generale pot fi membri de onoare ai Patronatului persoanele fizice sau juridice care au realizari profesionale si stiintifice in domeniul de activitate al Patronatului sau, care prin intreaga lor activitate, au sprijinit sau sprijina Patronatul in realizarea scopului acestuia sau au contribuit in mod substantial la dezvoltarea si cresterea reprezentativitatii Patronatului in viata sociala romaneasca sau internationala si care inteleg sa respecte Statutul Patronatului si sa il sustina in realizarea obiectivelor propuse. 2. In conditiile aprobate de Adunarea Generala ei isi pot declina calitatea de membru de onoare al Patronatului.

Art.22 Membrii de onoare au un rol consultativ pe langa organele de conducere ale Patronatului si nu sunt obligati la plata cotizatiei ori a altor obligatii financiare catre Patronat.

Art.23 Calitatea de membru al Patronatului se pierde: 1. prin excludere, ca sanctiune disciplinara; 2. prin retragere la cerere, care este oricand la latitudinea oricarui membru si se face printr-o notificare scrisa adresata Consiliului National Director si care intra in vigoare la 1 ianuarie a anului urmator; 3. prin dizolvarea persoanei juridice, respectiv decesul persoanei fizice, membra a Patronatului.

Sectiunea II

DREPTURILE SI OBLIGATIILE MEMBRILOR

Art.24 Membrii Patronatului au urmatoarele drepturi: 1. sa participe la reuniunile Patronatului si sa voteze in Adunarea Generala; 2. sa aleaga si sa fie alesi, prin reprezentantii lor, in organele de conducere ale Patronatului; 3. sa beneficieze, in conditiile stabilite de Adunarea Generala, de toate informatiile si studiile efectuate si/sau achizitionate de catre Patronat.

Art.25 Obligatiile membrilor Patronatului sunt urmatoarele: 1. sa plateasca cotizatia datorata la termenele si in conditiile stabilite in prezentul Statut ori prin hotararea Consiliului National Director; 2. sa participe la adunarile, intrunirile ori actiunile organizate de Patronat; 3. sa sustina interesele si activitatile Patronatului si sa nu intreprinda nimic prin care ar putea afecta scopul sau prestigiul acestuia; 4. sa suporte prejudiciile create Patronatului din culpa lor sau a reprezentantilor lor; 5. sa puna la dispozitia expertilor numiti sau agreati de Patronat toate documentele si informatiile stipulate in regulamentele Patronatului si care au legatura cu realizarea scopului si a activitatii acestuia; 6. sa apeleze la medierea Presedintelui Patronatului, atunci cand se gasesc intr-o situatie conflictuala cu alt membru al Patronatului inainte de a apela la instantele de judecata, la mass-media sau interventia altor autoritati.

Sectiunea III

SANCTIUNILE DISCIPLINARE

Art.26 In cazul incalcarii dispozitiilor legale sau a prezentului statut, membrii Patronatului pot fi sanctionati astfel: 1. cu avertisment scris; 2. cu suspendarea termporara de maxim 6 luni a drepturilor ce decurg din calitatea de membru; 3. cu excluderea din Patronat.

Art.27 1. Competenta aplicarii sanctiunilor disciplinare apartine Consiliului National Director. 2. Consiliul National Director este obligat ca, inainte de aplicarea sanctiunilor suspendarii drepturilor si excluderii, sa invite in scris membrul care umeaza sa fie sanctionat si sa il informeze despre acuzatiile care i se aduc. Acesta poate folosi orice mijloc legal in apararea sa. 3. Membrul poate contesta decizia Consiliului National Director, contestatia fiind solutionata de Adunarea Generala in sedinta imediat urmatoare.

Art.28 Motivele aplicarii sanctiunilor disciplinare sunt urmatoarele: 1. producerea de prejudicii morale sau materiale Patronatului prin activitatea proprie desfasurata; 2. angajarea persoanei fizice/juridice respective in actiuni ce contravin scopului Patronatului ori sunt contrare legii si ordinii de drept; 3. incalcarea grava sau repetata a Statutului Patronatului ori a regulamentelor acestuia; 4. neplata cotizatiei.

Art.29 1. Neplata cotizatiei datorate Patronatului pentru o perioada de 6 luni, dupa aplicarea sanctiunii avertismentului scris facuta de catre Consiliul National Director, se sanctioneaza de drept, fara indeplinirea nici unei alte formalitati, cu suspendarea drepturilor de membru pana la plata cotizatiei datorate. 2. Daca in termen de 12 luni nu se plateste cotizatia, membrul in culpa poate fi exclus din patronat, prin decizia Consiliului National Director. 3. Suspendarea drepturilor ce decurg din calitatea de membru sau excluderea din Patronat pentru neplata cotizatiei nu absolva membrul in culpa de achitarea acesteia pentru toata perioada in care a fost membru, inclusiv pentru intreg anul in care s-a luat decizia excluderii sau retragerii. Decizia privind luarea masurilor legale in vederea executarii silite a membrilor in culpa apartine Consiliului National Director.

Art.30 Membrii Patronatului care sunt exclusi nu au nici un drept sa revendice vreo parte din patrimoniul sau veniturile acestuia si nici pe acela de a ridica pretentii asupra cotizatiilor sau altor eventuale contributii banesti sau materiale realizate de catre Patronat.

Capitolul VI

ORGANELE DE CONDUCERE ALE PATRONATULUI

Art.31 Organele de conducere ale Patronatului sunt urmatoarele: 1. Adunarea Generala; 2. Consiliul National Director; 3. Cenzorul.

Sectiunea 1

ADUNAREA GENERALA

Art.32 1. Adunarea Generala a Patronatului este constituita din totalitatea membrilor Patronatului si reprezinta organul suprem de conducere al Patronatului. 2. Reprezentantii in Adunarea Generala sunt desemnati de catre persoana juridica membra a Patronatului. Persoanele fizice autorizate membre ale Patronatului pot participa in conditiile prezentului statut prin reprezentant la sedintele Adunarii Generale. 3. Mandatul de reprezentare se da in scris, fie special pentru sedinta la care participa reprezentantul, fie pe o perioada nederminata, in aceasta situatie mandatul incetand prin revocarea lui adusa la cunostinta Patronatului. 4. Calitatea de reprezentant inceteaza de drept la data la care persoana juridica membra Patronatului pierde aceasta calitate.

Art.33 1. Fiecare membru are dreptul la un vot in Adunarea Generala. 2. Dreptul de vot in Adunarea Generala poate fi exercitat numai de membrii care au cotizatia platita la zi.

Art.34 Adunarea Generala se intruneste in sedinta ordinara anual sau in sedinta extraordinara ori de cate ori este cazul.

Art.35 Adunarea Generala poate fi convocata de: 1. Presedinte; 2. majoritatea simpla a membrilor Consiliului National Director; 3. 1/3 din membrii Patronatului;

Art.36 1. Convocarea Adunarii Generale se face in scris, inclusiv prin fax sau e-mail, cu cel putin 14 zile inaintea datei sedintei. 2. Convocarea sub forma de fax sau e-mail se considera primita de destinatar in prima zi lucratoare urmatoare celei in care a fost expediata.

Art.37 1. In actul de convocare a Adunarii Generale se va mentiona ordinea de zi, data, locul si ora sedintei. 2. Atunci cand este posibil, impreuna cu actul de convocare se vor trimite si materialele ce vor fi supuse aprobarii Adunarii Generale a Patronatului.

Art.38 1. Adunarea Generala lucreaza si adopta hotarari valabile in prezenta majoritatii simple a membrilor sai, cu jumatate plus unu din voturile celor prezenti. 2. Modalitatea de votare, secreta sau nu, se stabileste, de la caz la caz, de catre Adunarea Generala.

Art.39 1. Daca la ora stabilita in convocatorul sedintei, Adunarea Generala nu este statutar constituita pentru a putea adopta hotarari in mod valabil, se va face mentiune despre aceasta in procesul-verbal de sedinta si va fi stabilita o alta sedinta cu aceeasi ordine de zi peste cel mult 14 zile, inclusiv in aceeasi zi. 2. La a doua sedinta Adunarea Generala va putea adopta hotarari indiferent de numarul membrilor prezenti, cu majoritate simpla de voturi.

Art.40 Hotararile luate de Adunarea Generala, in limitele legii si ale statutului, sunt obligatorii chiar si pentru membrii care nu au luat parte la Adunarea Generala sau au votat impotriva.

Art.41 1. Adunarea Generala a Patronatului este condusa de catre Presedinte sau, in lipsa acestuia, de catre alt membru al Consiliului National Director, stabilit de acesta din urma prin vot. 2. Inaintea inceperii sedintei Adunarea Generala va alege o comisie de secretariat formata din doi membri, dintre care unul este Secretarul General – daca acesta este prezent - care vor intocmi procesul-verbal de sedinta. 3. La sfarsitul sedintei acesta va fi semnat de catre Presedinte si membrii comisiei de secretariat.

Art.42 Atributiile Adunarii Generale sunt urmatoarele: 1. aprobarea strategiei si a obiectivelor generale ale Patronatului; 2. aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli si a bilantului contabil; 3. alegerea si revocarea membrilor eligibili ai Consiliului National Director; 4. infiintarea de uniuni sau federatii patronale sau aderarea la unele existente; 5. modificarea statutului Patronatului; 6. dizolvarea si lichidarea Patronatului, precum si stabilirea destinatiei bunurilor ramase dupa lichidare; 7. apobarea si modificarea regulamentului de organizare si functionare a Patronatului; 8. aprobarea realizarii de activitati economice directe, daca acestea au caracter accesoriu si sunt in stransa legatura cu scopul principal al Patronatului, inclusiv crearea unor societati comerciale in acest sens; 9. luarea oricaror alte decizii care nu sunt date de prezentul statut in competenta altor persoane sau organe de conducere.

Sectiunea 2

CONSILIUL NATIONAL DIRECTOR

Art.43 1. Consiliul National Director reprezinta organul de conducere al Patronatului intre sedintele Adunarile Generale. 2. Membrii eligibili ai Consiliului National Director sunt alesi in mod individual, dintre reprezentantii membrilor Patronatului in Adunarea Generala si pot fi realesi fara limita de mandate. 3. Membrii Consiliului National Director nu sunt remunerati.

Art.44 1. Durata mandatului membrilor eligibili ai Consiliului National Director este de 3 ani. 2. Membrul Consiliului National Director care a inlocuit pe un altul care a pierdut aceasta calitate continua mandatul predecesorului sau.

Art.45 1. Consiliul National Director lucreaza in prezenta a minimum 8 din numarul total al membrilor sai si ia decizii cu votul majoritatii simple a celor prezenti. 2. In caz de egalitate de voturi, votul Presedintelui sau a inlocuitorului sau este decisiv in sensul adoptarii sau respingerii hotararii. 3. Consiliul National Director poate lua decizii si fara intrunire si deliberare daca actul care se doreste a fi adoptat este semnat sau validat electronic de minimum 8 dintre membrii sai.

Art.46 Consiliul National Director este compus din Presedinte care este si Presedintele Patronatului, de 6 Prim-vicepresedinti, Secretarul General, de 16 Vicepresedinti, dintre care 8 locuri revin de drept Presedintilor de organizatii regionale, Presedintii din mandatele anterioare. Presedintii asociatiilor profesionale si /sau patronale afiliate la PSC au statut de membri observatori fara drept de vot. Consiliul National Director este condus de Presedinte. Presedintele poate delega pentru conducerea Consiliului National Director un Prim-vicepresedinte sau un Vicepresedinte.

Art.47 Consiliul National Director se intruneste ori de cate ori este nevoie si are urmatoarele atributii: 1. propune Adunarii Generale a membrilor Patronatului strategia si obiectivele generale ale Patronatului, precum si modalitatile de realizare a acestora; 2. urmareste, supravegeaza si controleaza aplicarea si respectarea Statutului Patronatului; 3. asigura conducerea Patronatului intre sedintele Adunarii Generale si realizeaza actele de administrare a patrimoniului acestuia, urmarind indeplinirea scopului Patronatului; 4. elaboreaza bugetul de venituri si cheltieli si urmareste executarea lui; 5. hotaraste asupra primirii de noi membri, precum si asupra excluderii unui membru al Patronatului, informand Adunarea Generala cu privire la acestea; 6. elaboreaza si supune aprobarii Adunarii Generale regulamentele de ordine interna si de functionare a diferitelor departamente si comitete specializate ale Patronatului stabilind totodata atributiile acestora; 7. convoaca Adunariile Generale Ordinare si Extraordinare a Patronatului; 8. indeplineste orice alta sarcina data in competenta sa de catre Adunarea Generala; 9. numeste membrii de onoare; 10. delibereaza temele de interes si problemele de interes cu care se confrunta patronatul; 11. stabileste directiile si liniile de dezvoltare ale Patronatului; 12. dezvolta si consolideaza stucturile teritoriale si coordoneaza activitatile acestora in scopul promovarii intereselor lor la nivel local si central; 13. elaboreaza strategii si hotarari ale organelor de conducere la nivel national;

Art.48 1. Mandatul in Consiliul National Director inceteaza in urmatoarele situatii: a. implinirea termenului pentru care a fost dat; b. demisie; c. incompatibilitate; d. deces; e. pierderea calitatii de reprezentant al persoanei juridice membra a Patronatului care l- a desemnat in Adunarea Generala; f. pierderea calitatii de membru al Patronatului a persoanei juridice a carui reprezentant este; g. pierderea calitatii de membru a persoanei fizice autorizate. 2. In cazul incetarii mandatului unui membru titular, pentru ocuparea locului vacant se va numi membrul supleant care a obtinut cel mai mare numar de voturi.

Art.49 Membrii Consiliului National Director platesc lunar, direct in contul Patronatului, o contributie fixa, cu titlul de taxa de solidaritate, in cuantumul stabilit de Consiliul National Director.

Art.50 Presedintele are urmatoarele atributii: 1. reprezinta Patronatul in relatiile cu tertii; 2. asigura, alaturi de Secretarul General, conducerea operativa a Patronatului intre sedintele Consiliului National Director şi realizeaza actele de administrare a patrimoniului conform scopului acestuia. 3. semneaza in numele Patronatului, cu aprobarea Consiliului National Director, contractele Patronatului, urmareste, alaturi de Consiliul National Director, executarea acestora si trage la raspundere persoanele desemnate pentru indeplinire; 4. convoaca si conduce sedintele Adunarii Generale si ale Consiliului National Director; 5. aproba angajarea personalului de specialitate sau administrativ facuta de compartimentul executiv si/sau concedierea acestuia;6 accepta donatiile, legatele si sponsorizarile facute Patronatului 6. mediaza conflictele dintre membrii Patronatului; 7. propune Adunarii Generale aprobarea statutului de membru de onoare; 8. propune Adunarii Generale aprobarea statutului de membru de onoare; 9. pastreaza si foloseste stampila Patronatului; 10. propune spre aprobare Consiliului National Director numirea in functie a Purtatorului de cuvant; 11. elaboreaza, impreuna cu Secretarul General, bugetul de venituri şi cheltuieli şi urmareste executarea lui; 12. angajeaza Directorul General, persoana fizica sau incheie contractul de management cu organizatie terta de specialitate; 13. initiaza, impreuna cu Secretarul General, şi supune aprobarii Consiliului National Director, regulamentele de ordine interioara şi de organizare şi functionare a Patronatului şi a departamentelor sau comitetelor specializate ale Patronatului, stabilind totodata atributiile acestora; 14. prezinta Adunarii Generale raportul de activitate pe perioada anterioara, executarea bugetului de venituri, bilantul contabil, bugetul de venituri şi cheltuieli pentru anul în curs, precum şi proiectele şi programele Patronatului; 15. informeaza Adunarea Generala şi Consiliul National Director cu privire la masurile intreprinse intre sedintele acestora; 16. indeplineste orice alte sarcini date în executarea sa de catre Adunarea Generala; Presedintele poate mandata pe oricare dintre membrii Consiliului National Director pentru a realiza atributiile care ii revin sau numai o parte dintre acestea.

Art. 51 Secretarul General are urmatoarele atributii: 1. organizeaza lucrarile Adunarii Generale si ale Consiliului National Director, insemnand, dar fara a se limita la: a) intocmirea ordinii de zi; b) intocmirea materialelor de sedinta; c) intocmirea procesului verbal de sedinta; 2. impreuna cu Presedintele Patronatului, asigura conducerea operativa a Patronatului, elaboreaza bugetul de venituri si cheltuieli si urmareste executarea lui, initiaza si supune aprobarii Consiliului National Director, regulamentele de ordine interioara si de organizare si functionare a Patronatului si a departamentelor sau comitetelor specializate ale Patronatului, stabilind totodata atributiile acestora, urmareste si raspunde de executarea contractelor pe care Patronatul le are cu tertii; 3. ia toate masurile legale, statutare, pentru aducerea la indeplinire a hotararilor Adunarii Generale şi a hotararilor Consiliului de Administratie , raportând Consiliului National Director/Presedintelui, modul de indeplinire a acestora; 4. reprezinta Patronatul, in limita mandatului acordat de Consiliul National Director/Presedintele, in relatiile cu Parlamentul, Administratia Prezidentiala, Guvernul, cu alte autoritati si institutii publice, cu sindicatele si alte organisme interne si internationale, cu reprezentantii altor organizatii patronale sau sindicale interne sau internationale; 5. mentine legatura cu membrii Consiliului National Director si, dupa caz, cu alti reprezentanti ai structurilor de conducere din Patronat vizati de subiect, facilitand elaborarea opiniei în forma scrisa pe teme actuale de pe agenda social-economica a Romaniei; 6. elaboreaza, prin consultarea Directorului General, rapoarte periodice privind încadrarea tuturor activităţilor în prevederile Statutului Patronatului, urmărind în mod special încadrarea activităţilor în termenele şi standardele de rezultat programate; 7. contrasemneaza, in limita mandatului acordat de Consiliul National Director/Presedinte, toate documentele adresate autoritatilor publice, organizatiilor sindicale si patronale, interne si internationale, potrivit atributiilor functiei detinute; 8. indeplineste orice alta sarcina de competenta sa prevazuta în prezentul Statut şi/sau data de Adunarea Generala şi/sau Consiliul National Director.

Sectiunea 3 CENZORUL PATRONATULUI

Art.52 Controlul financiar intern al Patronatului este asigurat de un cenzor numit de Consiliul National Director, cu aprobarea Adunarii Generale.

Art.53 In realizarea competentei sale cenzorul: 1. verifica modul in care este administrat patrimoniul Patronatului, aducand la cunostinta Adunarii Generale situatia financiara a acestuia, inclusiv neregulile financiare; 2. intocmeste rapoarte si le prezinta Adunarii Generale; 3. poate participa la sedintele Consiliului National Director fara drept de vot; 4. indeplineste orice alte atributii stabilite de Adunarea Generala.

Art.54 Cenzorul trebuie sa indeplineasca conditiile prevazute de legislatia speciala in materie.

Sectiunea 4

PROCEDURA ALEGERILOR IN CADRUL PATRONATULUI

Art.55 Votul 1. Adunarea Generala alege membrii eligibili ai Consiliului National Director. 2. Alegerile se desfasoara prin vot secret, pe buletine de vot. 3. Pot vota si membrii absenti prin imputernicirea altor membri care vor fi prezenti.

Art.56 Candidatura 1. Candidatii vor fi propusi in sedinta Adunarii Generale de catre alti membrii sau se pot autopropune. 2. In cazul in care doi candidati au intrunit acelasi numar de voturi si nu este decat un loc vacant se va recurge la metoda tragerii la sorti.

Art.57 Validarea rezultatelor Comisia de secretariat a sedintei Adunarii Generale va proceda la numararea voturilor si va intocmi procesul-verbal privind desfasurarea si rezultatele alegerilor.

Art.58 Noul Presedinte va convoca vechiul Consiliu National Director in cel mult 30 zile, la sediul Patronatului, in vederea intocmirii procesului-verbal de predare-primire a documentelor.

Art.59 Consiliul National Director va alege reprezentantii Patronatului in organele de conducere ale uniunilor sau federatiilor la care acesta este afiliat.

Sectiunea 5

CONDUCEREA OPERATIONALA A PATRONATULUI

Art.60 Structuri interne In cadrul Patronatului vor exista mai multe structuri functionale. Numarul de membri, procedura de numire a membrilor, atributiile concrete, procedura de lucru in cadrul structurilor functionale, precum si celelalte raporturi dintre acestea si Patronat vor fi stabilite de catre Consiliul National Director printr-un Regulament de organizare si functionare a Patronatului.

Art.61 In limita numarului de posturi aprobat de catre Adunarea Generala si a schemei de organizare si functionare, Presedintele Patronatului, in functie de necesitatile concrete, poate angaja personal de specialitate, tehnic si administrativ.

Art.62 Directorul General 1. Activitatea curenta a Patronatului este condusa de un Director General, subordonat Presedintelui Patronatului. 2. Directorul General este invitat permanent in Consiliul National Director.

Art.63 Atributiile Directorului General 1. Atributiile functiei de Director General vor fi indeplinite, fie de un salariat al Patronatului, fie de catre o persoana juridica specializata in domeniu, angajata printr-un contract de management. 2. Persoana juridica isi va indeplini atributiile printr-o persoana fizica desemnata de ea. 3. Atributiile Directorului General se stabilesc de Consiliul National Director si vor fi cuprinse in fisa postului pentru persoana fizica salariat sau in contractul de management pentru persoana juridica.

Capitolul VII

REORGANIZAREA SI DIZOLAVAREA PATRONATULUI

Art.64 1. In cazul reorganizarii sau dizolvarii Patronatului, patrimoniul acestuia va fi lichidat potrivit hotararii Adunarii Generale. 2. Patronatul va putea fi dizolvat prin hotararea Adunarii Generale sau prin hotarare judecatoreasca.

Capitolul VIII DISPOZITII FINALE

Art.65 In caz de nulitate a unei clauze din prezentul statut aceasta nu va afecta restul prevederilor care se vor aplica in continuare.

Art.66 Prezentul statut se completeaza cu dispozitiile legale in materie. Redactat si dactilografiat in 5 exemplare, din care 4 s-au inmanat partilor.

Presedinte

Liviu Iulian Simion