Standardele ESG (Environment, Social, and Governance) se referă la cele trei domenii principale de interes în evaluarea sustenabilității și impactului etic al unei companii sau afaceri. Aceste standarde oferă un cadru prin care investitorii și alte părți interesate pot evalua în ce măsură o organizație își asumă responsabilitatea față de mediul înconjurător, societate și guvernanța corporativă.
În detaliu:
  1. Environment (Mediu înconjurător): Acest criteriu se concentrează pe impactul pe care o companie îl are asupra mediului. Include evaluarea emisiilor de carbon, gestionarea deșeurilor, consumul de apă, conservarea biodiversității și strategiile de reducere a impactului ecologic.
  2. Social (Social): Această dimensiune evaluează modul în care compania gestionează relațiile cu angajații, furnizorii, clienții și comunitățile locale. Se uită la aspecte precum drepturile omului, practicile de muncă, sănătatea și siguranța la locul de muncă, diversitatea și incluziunea, precum și impactul produselor și serviciilor sale asupra societății.
  3. Governance (Guvernanță): Se referă la guvernanța corporativă și include evaluarea structurii de conducere a unei companii, remunerarea executivilor, auditurile și controalele interne, precum și drepturile acționarilor. Acest criteriu examinează transparența, etica și integritatea în cadrul proceselor de luare a deciziilor.
Implementarea și respectarea standardelor ESG ajută companiile să identifice riscurile și oportunitățile legate de sustenabilitate, să îmbunătățească relațiile cu părțile interesate și să contribuie la o lume mai sustenabilă.
De asemenea, aceste standarde devin din ce în ce mai importante pentru investitori, care le folosesc pentru a evalua potențialul de creștere pe termen lung și riscurile legate de sustenabilitate ale investițiilor lor.
 
Implementarea directivei EU in legislatia nationala a fost facuta prin OMF 85 din 2024.pdf.
 
Madalina Pena 
PSC